top of page

Algemene voorwaarden Tijdloosinbeweging

De betaling van een abonnement verloopt via overschrijving; hiervoor ontvang je voor ingang van je abonnement een email van Tijdloosinbeweging.


De minimale doorlooptijd van een vast abonnement is 3 maanden.

Het is mogelijk om je vaste abonnement tijdens de geldigheidsduur twee keer voor maximaal een volledige kalendermaand te pauzeren, bijvoorbeeld in verband met vakantie. Een verzoek om pauzering moet minimaal twee weken van tevoren per email worden ingediend bij Tijdloosinbeweging.
In geval van ziekte of een blessure kan het abonnement tijdelijk bevroren worden. Dit dien je zelf op tijd aan te geven (niet achteraf). Lessen die je hebt gemist door ziekte kunnen alleen ingehaald worden op het moment dat het abonnement weer doorloopt.

Wanneer je een abonnement hebt voor 1 x of 2 x per week, en je bent een week verhinderd, kun je gemiste lessen op een ander moment inhalen, dit kan alleen binnen de geldigheidsduur van je abonnement.

Het is mogelijk om gedurende je inschrijving te switchen van type abonnement; bijvoorbeeld van een abonnement voor 1 x per week naar een abonnement met onbeperkt lessen. Dit kan per email worden doorgegeven. Opzegging van het abonnement kan door een e-mail te sturen. De opzegtermijn is 30 dagen. Wanneer je wilt stoppen geef je het dus tijdig door zodat je niet voor de resterende tijd hoeft te betalen. Na opzegging ontvang je binnen een week een bevestigingsmail. Het abonnement en de strippenkaart zijn persoonsgebonden.

Een strippenkaart is 4 maanden geldig, ingaande op het moment van aanschaf. Wanneer deze periode is verlopen kan er geen gebruik meer van worden gemaakt.

Terugvordering van het bedrag is niet mogelijk wanneer er geen (volledig) gebruik is gemaakt van het abonnement of de strippenkaart.

De docent is niet aansprakelijk voor letsel of blessure opgelopen tijdens de pilatesles. Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid. Informeer van te voren bij een deskundige bij medische klachten of blessures.

Tijdens de meivakantie ben ik 1,5 week gesloten. Op erkende feestdagen vervallen de les ook, evenals de maandag en dinsdag tijdens carnaval. Deze lessen kunnen ingehaald worden tijdens de duur van je abonnement op dat moment. 

Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen gewoon door, eventueel wel met een aangepast lesrooster.

Bij deelname na betaling ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

bottom of page